• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

11 เม.ย. 66 62