• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
แจ้งเรื่องทุจริต

ส่งข้อความถึงเรา


ที่อยู่


เทศบาลตำบลวังหิน

      หมู่ 6 ตำบลวังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360

          โทรศัพท์ 044-009197 โทรสาร 044-009198
          webmaster@wanghinkorat.go.th