• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ข้อมูลประชากร

 

ประชากร

      บ้าน              หลังคาเรือน            ชาย                 หญิง               รวม

โนนเพ็ด

25

54

57

111

หนองบัว

97

207

206

413

แก

77

161

178

339

หนองขี้เหล็ก

68

151

144

295

หนองงูเหลือม

40

70

66

136

ดอนยาวน้อย

187

386

392

778

ทุ่งรี

73

171

161

332

เตย

91

198

204

402

หินตั้ง

80

208

219

427

สาโรงใต้

36

59

78

137

สาโรงเหนือ

186

299

298

597

บุหวาย

73

194

172

366

หนองตะเข้

42

95

94

189

รวม

1,075

2,253

2,269

4,522