• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ กทอ.65-07-0248 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig).pdf

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

28 ก.พ. 66 152