• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

แผนอัตรากำลัง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลวังหิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

18 มี.ค. 64 308