• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566 - 2570 ( ระบบ E plan Nacc)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

20 เม.ย. 66 42