• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

12 เม.ย. 66 62