• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

23 ก.พ. 66 212