• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการปลัดเทศบาล     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2564..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่1 ปี พ.ศ.2563เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่1เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหินเทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการเทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2562เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
5 การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษี ปี 2562เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
6 ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ ท่านสามารถเข้าร่วมติดตามข่าวสารทาง facebook เทศบาลตำบลวังหินเทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
7 www.facebook.com/wanghinkorat.go.th
8 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการอบรมคุณธรรมจริยรรมให้แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

 1. เทศบาลตำบลวังหิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-08 สายบ้านหนองตะเข้ หมู่ที่ 13 - บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality 18 มี.ค. 64 23
 2. เทศบาลตำบลวังหิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระปรางค์สีดา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality 18 มี.ค. 64 24
 3. เรื่อง เทศบาลตำบลวังหิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-07 สายนานายเชื่อม บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality 18 มี.ค. 64 26
 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ. 294-28 สายบ้านนายเจริญ-โนนสาวเอ้ บ้านหนองบัว หมู่ที่2 ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality 18 มี.ค. 64 21
 5. เรื่อง เทศบาลตำบลวังหิน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-24 สายบ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน - โรงพยาบาลสีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality 18 มี.ค. 64 25
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-28 สายบ้านนายเจริญ-โนนสาวเอ้ บ้านหนองบัว หมู่ที่2 ตำบลวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลวังหิน wanghinkorat Subdistrict Municipality 18 มี.ค. 64 25
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
รวมลิงค์
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.205.38.159
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 603 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1253 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1253 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559